avtrykk

nettstedeier

acredo GmbH Reutlinger Str. 8 75179 Pforzheim Tyskland info@acredo.de www.acredo.com Administrerende direktører: Patricia Karg og Stefan Schiffer Mannheim tingrett HRB 720195 MVA-ID: DE296506185

Innhold i netttilbudet

Forfatteren påtar seg intet ansvar for aktualitet, korrekthet, fullstendighet eller kvalitet på informasjonen som gis. Ansvarskrav mot forfatteren knyttet til materielle eller immaterielle skader forårsaket av bruk eller manglende bruk av informasjonen som er gitt eller ved bruk av uriktige eller ufullstendige opplysninger er i prinsippet utelukket, med mindre forfatteren kan bevises å ha handlet forsettlig eller grovt. det foreligger uaktsomhet. Alle tilbud er uforpliktende. Forfatteren forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere eller slette deler av sidene eller hele tilbudet uten forvarsel eller midlertidig eller permanent stanse publiseringen.

Online tvisteløsning

Online tvisteløsning i samsvar med artikkel 14 paragraf 1 ODR-VO: Europakommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning (OS). Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Merk i henhold til artikkel 36 paragraf 1 VSBG: www.acredo-trauringe.de er grunnleggende ikke villig og ikke forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

Opphavsrett og varemerkelov

Forfatteren bestreber seg på å ivareta opphavsretten til grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster som brukes i alle publikasjoner, bruke grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster han selv har laget eller å bruke lisensfri grafikk, lyddokumenter, video sekvenser og tekster. Alle merker og varemerker nevnt på nettstedet og muligens beskyttet av tredjeparter er underlagt uten begrensning bestemmelsene i gjeldende varemerkelov og eiendomsrettighetene til den respektive registrerte eieren. Konklusjonen om at varemerker ikke er beskyttet av tredjeparters rettigheter bør ikke trekkes utelukkende på grunnlag av bare omtale! Opphavsretten til publiserte objekter laget av forfatteren selv forblir utelukkende hos forfatteren av sidene. Reproduksjon eller bruk av slik grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten uttrykkelig samtykke fra forfatteren.

Kontakt skjema

sende