bærekraft

Start inn i fremtiden med en god følelse

Forpliktet til bærekraft

egf Manufaktur og dermed acredo stoler på kompromissløs kvalitet og er forpliktet til bærekraft. I mars 2017 mottok egf Manufaktur det «første» RJC-sertifikatet. I tillegg til RJC CoP (Code of Practice), oppfyller egf Manufakur det såkalte Provenance Claim (bevis på opprinnelse) – et vilkår som ikke er obligatorisk for medlemmer. Alle edle metaller hentes utelukkende fra leverandører som oppfyller kjedestandarden for gullplatinametaller (RJC Chain-of-Custody) og som har kontrollerbar sertifisering. Start inn i fremtiden med en god følelse.

Last ned sertifikat

pages.aboutRjc
rjcEgf
Sertifisert medlem

Sertifisert medlem

  • Markedsføring av programmer til felles beste utover lovkrav - Lukket vannkretsløp i galvaniseringsbutikken - Dekker en stor del av strømbehovet via solcelleanlegg - Detaljert opplæring av forhandlere i produktinformasjon

Inspirerende. Unik. Konsistent.

Ansvarlig smykkeråd

The Responsible Jewellery Council (RJC) er en internasjonal sammenslutning av selskaper fra gull- og smykkeindustrien. Foreningen ble etablert i 2005 for å sette standarder for en ansvarlig global forsyningskjede fra gruve til detaljhandel. Medlemmene forplikter seg til å overholde RJC Code of Practice (code of practice) på følgende hovedpunkter: - Forretningsetikk - Menneskerettigheter - Miljøansvar - Sosialt ansvar Innen to år etter oppstart av medlemskap vil en uavhengig, ekstern organisasjon kontrollere om RJC-kodeksen overholdes. Dersom bedriften oppfyller de omfattende kravene, tildeles det et sertifikat som er gyldig i tre år. Etter at gyldigheten er utløpt, gjennomføres en ny kontroll som sikrer at alle standarder overholdes permanent.

pages.aboutRjc
employees