Switch to your country?

Vi elsker diamanter

Lær mer om kongen av alle edelstener

Utmerket kvalitet

Internasjonale topp sertifikater

Sertifikater er ikke alle like. For din sikkerhet har vi kun sertifikater fra de tre ledende institusjonene, GIA, IGI og HRD, i vår portefølje. Disse er uavhengige internasjonale testinstitusjoner som har et godt rykte på grunn av deres spesielt strenge standarder.

Når testene har blitt utført av flere eksperter, registreres ektheten og kvaliteten på diamantene på en pålitelig og nøyaktig måte i sertifikatet eller ekspertisen. Dette er en slags diamant ID-kort.

Instituttets vurderinger skjer i henhold til internasjonale avtaler og aksepterte kriterier.

4Cs ble utviklet av Gemological Institute of America (GIA), som ble grunnlagt i 1931 og de er stolte av å være upartiske og pålitelige.

IGI, International Gemological Institute har spesialisert seg på å analysere og sertifisere diamanter, edelstener og smykker siden 1975. IGI laboratorier og registrerte kontorer kan bli funnet på "diamond hotspots" over hele verden.

HRD står for Hoge Raad voor Diamant. Dette instituttet er basert i Antwerpen. Et dobbeltkodingssystem garanterer objektiviteten når diamanter blir taksert av HRD.

Tegn på kjærlighet: Hearts & Arrows

På acredo har alle diamanter fra 0.3ct ikke bare en internasjonal kompetanse, de viser også Hearts & Arrows.

Tegn på kjærlighet kan ses med en spesiell lupe i denne spesielle måten å slipe diamanter på: åtte piler på toppen av diamanten og åtte hjerter på undersiden.

Bare rundt 1% av slipte diamanter har denne grad av perfeksjon fordi det krever svært spesielle vinkel- og lengdeforhold. Dette er den eneste måten å oppnå absolutt symmetri på.

Brilliant-slipte diamanter med hjerter og piler utmerker seg med en fremragende glans. Sjeldne skatter fra jordens dyp

Karat

Klarhet

Slip

Slip beskriver måten en diamant er slipt på. Briljansen av en stein er bestemt av måten den er slipt på og proporsjoner av steinen. Type slip er således et av de grunnleggende vurderingskriteriene for en diamant.

Type slip er gradert fra fra dårlig til god, og veldig god til utmerket for fremragende glans med de beste proporsjoner og symmetri. I forhold til proporsjon, blir vinkelen og 8 andre kriterier testet, og med hensyn til symmetri blir 18 parametere gjennomgått.

Siden steinens glans er veldig viktig for oss, konsentrerer vi oss utelukkende på veldig god til utmerket slit diamant

Valg a v type slip

  • Brilliant

  • Prinsesse

  • Baguette

Fargede diamanter

Diamantens verdi i lengden

Diamanter holder seg på en svært høy verdi uten store endringene. Prisutviklingen på diamanter er relativt stabil. Andre produkter som gull eller aksjer er gjenstand for større svingninger.

Prisen på diamanter har vært jevnt økende i over 30 år. Diamantmarkedet var kun preget av mer materielle pris svingninger mellom 2008 og 2011.

Prisutvikling kan avhenge av størrelsen på steinene. Prisen på større steiner øker i et lavere tempo.

Etter hvert som den årlige etterspørselen etter diamanter fortsetter å øke og primær- og sekundær forekomstene blir brukt opp, forventer eksperter at prisene øker de kommende årene.

acredo gir deg diamanter til et utmerket pris / kvalitet forhold. La våre spesialister gi deg råd.

Diamanter som en invistering

Diamanten: kongen av alle dyrbare steiner

Den er sjelden, den er laget av motstandsdyktig materiale, den glitrer i alle retninger: diamanten er kommer fra det greske ordet "adamas" (uovervinnelig). Det er ikke overraskende at den kalles kongen av alle dyrebare steiner. Og som en konge har den enda mer å tilby: Den reflekterer opptil 100% av innkommende lys og har derfor den høyeste brytningsindeksen for alle dyrbare steiner med en verdi på 2,42. Diamanten er en av verdens hardeste kjente mineraler og gir 10 på Mohs-skalaen av mineralhardhet. Diamanter er sjeldne og svært vanskelige å oppnå fordi de dannes under stort trykk ved høy temperatur på 1700 ° C og i en dybde på 150 til 200 kilometer. I dag er det behov for stor innsats for å trekke ut diamanter både fra over og underjordiske gruver samt fra offshore-gruver. Bare en fjerdedel av disse naturlige skattene er egnet for bruk i smykker. Derfor er diamanter et verdifullt symbol på kjærlighet.

De 4 Cs: bestemmer kvaliteten på en diamant

Karat, klarhet, farge og type slip er de såkalte fire Cs, som brukes til å bedømme kvaliteten på diamanter. Uttrykket karat er oppkalt etter frø av karobtreet på grunn av sin vekt (200 milligram) og har vært brukt til å veie diamanter over hele verden siden 1875. Prisen på en diamant er avhengig av sin klarhet. Jo færre urenheter en diamant har, for eksempel krystallinske strukturer eller andre mineraler, jo høyere klassifisering og jo dyrere er det.

Hvis ingen urenheter er synlige i diamanten når man ser på den under forstørrelsesglass med tibobbel forstørrelse, er diamanten klassifisert som feilfri og anses å være spesielt verdifull.

Fargen bestemmer også prisen på en diamant. Fargeløse diamanter er svært populære og dyre, spesielt i smykker. Imidlertid er fancy diamanter i farger som rød, blå og svart også svært verdifulle på grunn av deres sjeldenhet.

I motsetning til de tre første komponentene er måten diamanten er slipt på avgjort av spesialistene. Type slit så vel som proporsjonene bestemmer glansen av en diamant. Diamanter kan slipes som rund brillant, firkantede prinsesse eller den rektangulære baguette slip, i hjerteform, oval, marquise eller pære form.

Internasjonale topp sertifikater fra acredo

Du vil motta en topp internasjonal kompetanse for hver diamant fra 0.3ct kjøpt fra acredo. For din sikkerhet bruker vi kun sertifikater fra de uavhengige, internasjonale institusjonene GIA, IGI og HRD. I tillegg til dimensjonene til diamantene, inkluderer disse sertifikatene kriterieform, vekt, farge, klarhet, type puss, symmetri, proporsjon og fluorescens. Hver diamant er like unik som din kjærlighet og har derfor blitt vurdert og klassifisert av flere spesialister i henhold til ulike strenge kriterier.

www.acredo-norway.com uses cookies on this website to enhance the user experience and provide the best possible service. We also use third party cookies. For details see our privacy policy.