Switch to your country?

Responsible Jewellery Council

Sørg for at din velstående fremtid sammen begynner med en god følelse

Forpliktet til bærekraftig utvikling

egf Manufaktur og tilsvarende acredo steder legger vekt på kompromissløs kvalitet og er forpliktet til bærekraft.

egf Manufaktur har vært medlem av RJC siden 2017. Videre oppfyller det RJC Chain of Custody-standarden - en ikke-obligatorisk standard for medlemmer.

"Chain of Custody" er en produksjonsstandard for gull og andre edle metaller, og angir passende standarder for menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljøpåvirkning og forretningsetikk gjennom hele forsyningskjeden.

Vi finner våre verdifulle metaller fra leverandører som også oppfyller denne standarden. Våre diamanter kommer fra leverandører som overholder de strenge FN-resolusjonene.

Sørg for at din velstående fremtid sammen begynner med en god følelse


Responsible Jewellery Council Logo - Sertifisert Medlem

Fremmer programmer som støtter det offentlige godt utover det som loven krever


Lukket vannkrets i galvaniseringsprosessen


Store deler av elektrisitetsbehovet er dekket av solcelleanlegg


Intensiv opplæring av forhandlere på produktinformasjon


Responsible Jewellery Council

The Responsible Jewellery Council (RJC) er en internasjonal sammenslutning av selskaper fra gull og smykke brnsjen. Foreningen ble grunnlagt i 2005 for å fastslå standarder for en ansvarlig global forsyningskjede fra gruven til detaljhandel. Medlemmene forplikter seg til å overholde følgende hovedelementer i RJCs anbefalingskodeks:

  • Etikiske retningslinjer
  • Menneskerettighet
  • Miljøansvar
  • Samfunnsansvar

Innen to år med opprinnelig medlemskap, vurderer en uavhengig, ekstern organisasjon om RJCs gite anbefalinger overholdes. Hvis selskapet oppfyller de omfattende kravene, tildeles det et sertifikat med en treårig gyldighet. Etter dette utløper en ny revisjon for å sikre at standarder overholdes.

Nær en diamant
Produksjonen av din ring

Fremstilling

Fra design til forlovelsesring.
Lær mer

www.acredo-norway.com uses cookies on this website to enhance the user experience and provide the best possible service. We also use third party cookies. For details see our privacy policy.